tabliczka mnożenia, spółgłoski miękkie, pomoce logopedyczne sklep, pomoce szkolne, pomoce dydaktyczne, mnbt, dysortografia 2013, pomoce szkolne, programy do tablic interaktywnych
Ćwiczenia analizatora wzrokowego lic. domowa, 1-stanowisowa Zobacz większe

Ćwiczenia analizatora wzrokowego lic. domowa, 1-stanowiskowa wieczysta

caw-dom

Nowy produkt

Rodzaje ćwiczeń:


1. Porównywanie figur

2. Określ położenie

3. Strzałki

4. Szablony

5. Wybieranie

6. Wybieranie II

7. Ukryte figury

Więcej szczegółów

227,00 zł

Więcej informacji

Rodzaje ćwiczeń:
1. Porównywanie figur
    Uczeń porównuje figury i wybiera odpowiedź z podanych odpowiedzi.
2. Określ położenie
    Celem ćwiczenia jest wyrobienie orientacji w przestrzeni. Uczeń określa położenie figury w zadanym obszarze.
3. Strzałki
    Uczeń odtwarza prezentowany w górnej części ekranu wzór złożony ze strzałek. "Dopisanie"
    kolejnego elementu odbywa się przy pomocy klawiatury prezentowanej w dolnej części okna.
    Przycisk oznaczony <- służy do usunięcia ostatnio dodanego elementu.
4. Szablony
    Celem ćwiczenia jest zapamiętanie i odtworzenie układu z górnej ramki w dolnej ramce. Uczeń
    ogląda i stara się zapamiętać układ z górnej ramki. Następnie naciska przycisk Zapamiętałem. Klika
    na wybrane pole ramki dolnej (kliknięte pole zmienia kolor), wpisuje zawartość i naciska klawisz
    ENTER (pole staje się szare). Po odtworzeniu układu uczeń naciska przycisk Sprawdź. Jeśli
    ćwiczenie zostało wykonane niepoprawnie w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis Źle. W
    przeciwnym wypadku zostaje wyświetlony napis Dobrze. W pierwszym przypadku należy nacisnąć
    przycisk Popraw i po zapamiętaniu układu Zapamiętałem i poprawnie uzupełnić ramkę. Przejście
    do następnego przykładu (po poprawnym wykonaniu bieżącego przykładu) odbywa się przy
    pomocy przycisku Dalej.
    Wstaw w położenie (układanie)
    Celem ćwiczenia jest wyrobienie orientacji w przestrzeni. Uczeń klika we wskazanej części
    prostokąta.
5. Wybieranie
    Uczeń czyta ciągi (wyrazy) w głównej części okna i wybiera zgodnie z poleceniem te ciągi
    (wyrazy), które spełniają warunek zawarty w poleceniu. Wybór ciągów (wyrazów) odbywa się
    poprzez zaznaczenie pól wyboru z takimi samymi numerami, jakie mają ciągi (wyrazy) spełniające
    warunek podany w poleceniu.
6. Wybieranie II
    Uczeń klika przyciski zawierające ciąg (wyraz, literę), znajdujący się nad klawiaturą. Po
    znalezieniu wszystkich ciągów (wyrazów) uczeń naciska przycisk Sprawdź. Tło nieprawidłowo
    wybranych przycisków staje się czerwone. Poprawienie jest możliwe dopiero po przyciśnięciu
    przycisku Popraw.
7. Ukryte figury
    Zadaniem ucznia jest określenie rodzaju figury.

Działa pod Windows i Mac OS X. Z naszym wsparciem możliwe uruchomienie pod systemami Linux w trybie graficznym.