tabliczka mnożenia, spółgłoski miękkie, pomoce logopedyczne sklep, pomoce szkolne, pomoce dydaktyczne, mnbt, dysortografia 2013, pomoce szkolne, programy do tablic interaktywnych

Sprawdź, w którym z naszych programów występuje interesujące Cię zagadnienie matematyczne.

tabliczka mnożenia

(wersja anglojęzyczna jednego z naszych programów)

Zagadnienie

Program/y

Dodawanie wraz z jego reprezentacją ikoniczną

FOXE Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia

https://wyrwal.eu/tabliczka-mnozenia-42

Mnożenie wraz z jego reprezentacją ikoniczną

Tabliczka mnożenia

Porównywanie długości

FOXE Matematyka, FOXE Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia

https://wyrwal.eu/matematyka-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-36.html

https://wyrwal.eu/matematyka-lic-domowa-1-stanowiskowa-37.html

https://wyrwal.eu/tabliczka-mnozenia-42

Nauka liczenia

Dodawanie i mnożenie: „Maszyny liczące”

FOXE Matematyka

https://wyrwal.eu/matematyka-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-36.html

https://wyrwal.eu/matematyka-lic-domowa-1-stanowiskowa-37.html

Geometryczna interpretacja liczby jako odległości oraz dodawania i odejmowania: „Gra pełna pułapek”

Układanie figur geometrycznych z elementów

Porównywanie „wielkości” figur na płaszczyźnie

Proste równoległe

FOXE MNBT

https://wyrwal.eu/mnbt-matematyka-nie-musi-być-trudnia-lic-domowa-9.html
https://wyrwal.eu/mnbt-matematyka-nie-musi-być-trudnia-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-cd-rom-24.html
https://wyrwal.eu/mnbt-matematyka-nie-musi-być-trudna-lic-domowa-download-86.html

Proste prostopadłe

Nazwy liczb

Oś liczbowa: zaznaczanie liczb, dodawanie, zaznaczenie liczby większej lub mniejszej od podanej

Dziesiątkowy system pozycyjny

Rysownie prostokątów i kwadratów o zadanych bokach, zadanym polu, zadanym obwodzie

Równania „z kratką”

Klasyfikowanie figur geometrycznych

FOXE MNBT, FOXE Dyskalkulia

https://wyrwal.eu/mnbt-matematyka-nie-musi-być-trudnia-lic-domowa-9.html


https://wyrwal.eu/mnbt-matematyka-nie-musi-być-trudnia-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-cd-rom-24.html

https://wyrwal.eu/mnbt-matematyka-nie-musi-być-trudna-lic-domowa-download-86.html


https://wyrwal.eu/dyskalkulia-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-34.htmlhttps://wyrwal.eu/dyskalkulia-lic-domowa-1-stanowiskowa-35.html

ćwiczenie pojęcia liczby, komputer zgaduje liczbę, którą wybrał uczeń poprzez zawężanie obszaru poszukiwań tzw. chodniczek liczbowy

FOXE Dyskalkulia

https://wyrwal.eu/dyskalkulia-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-34.html

https://wyrwal.eu/dyskalkulia-lic-domowa-1-stanowiskowa-35.html

Liczenie, dodawanie: „Gra w węża”

Rozwiązywanie prostych zadań

Układanie prostych równań

Przyporządkowywanie liczb do zbiorów

Przyporządkowywanie działań do wyników

Rozwiązywanie zadań opierających się o rzeczywiste sytuacje z życia

FOXE DG1

https://wyrwal.eu/dyskalkulia-dla-gimnazjum-1-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-30.html

https://wyrwal.eu/dyskalkulia-dla-gimnazjum-1-licdomowa-1-stanowiskowa-31.html

Zadanie postulowane przez terapeutów i nauczycieli pracujących z uczniami z dyskalkulią

FOXE DG2

https://wyrwal.eu/dyskalkulia-dla-gimnazjum-2-lic-domowa-1-stanowiskowa-33.html

https://wyrwal.eu/dyskalkulia-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-34.html