tabliczka mnożenia, spółgłoski miękkie, pomoce logopedyczne sklep, pomoce szkolne, pomoce dydaktyczne, mnbt, dysortografia 2013, pomoce szkolne, programy do tablic interaktywnych

Ćwiczenia na materiale niewyrazowym, pamięci krótkotrwałej i analizatora wzrokowego

ćwiczenia na materiale niewyrazowym

FOXE CPK – Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej

 • Zapamiętywanie i odrysowywanie prostych kształtów z detalami
 • Ćwiczenie zapamiętywania numerów i ciągów literowych o zwiększającej się długości
 • Zapamiętywanie kilku wyrazów i zapamiętywanie kolejności wyrazów
 • Wyszukiwanie zaprezentowanego przez chwilę wyrazu (ów) spośród innych wyrazów
 • Duży prostokąt ze szczegółami w środku, które trzeba zapamiętać

https://wyrwal.eu/cpk-ćwiczenia-pamięci-krótkotrwałej-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-28.html

https://wyrwal.eu/cpk-ćwiczenia-pamięci-krótkotrwałej-lic-domowa-1-stanowiskowa-29.html

ćwiczenia analizatora zrokowego

FOXE CAW Ćwiczenia analizatora wzrokowego

1. Porównywanie figur

2. Określ położenie

Celem ćwiczenia jest wyrobienie orientacji w przestrzeni. Uczeń określa położenie figury w zadanym obszarze.

3. Strzałki

Uczeń odtwarza prezentowany w górnej części ekranu wzór złożony ze strzałek. "Dopisanie"

kolejnego elementu odbywa się przy pomocy klawiatury prezentowanej w dolnej części okna.

Przycisk oznaczony <- służy do usunięcia ostatnio dodanego elementu.

4. Szablony

Celem ćwiczenia jest zapamiętanie i odtworzenie układu z górnej ramki w dolnej ramce. Uczeń

ogląda i stara się zapamiętać układ z górnej ramki. Następnie naciska przycisk Zapamiętałem. Klika

na wybrane pole ramki dolnej (kliknięte pole zmienia kolor), wpisuje zawartość i naciska klawisz

ENTER (pole staje się szare). Po odtworzeniu układu uczeń naciska przycisk Sprawdź. Jeśli

ćwiczenie zostało wykonane niepoprawnie w dolnej części okna zostaje wyświetlony napis Źle. W

przeciwnym wypadku zostaje wyświetlony napis Dobrze. W pierwszym przypadku należy nacisnąć

przycisk Popraw i po zapamiętaniu układu Zapamiętałem i poprawnie uzupełnić ramkę. Przejście

do następnego przykładu (po poprawnym wykonaniu bieżącego przykładu) odbywa się przy

pomocy przycisku Dalej.

Wstaw w położenie (układanie)

Celem ćwiczenia jest wyrobienie orientacji w przestrzeni. Uczeń klika we wskazanej części

prostokąta.

5. Wybieranie

Uczeń czyta ciągi (wyrazy) w głównej części okna i wybiera zgodnie z poleceniem te ciągi

(wyrazy), które spełniają warunek zawarty w poleceniu. Wybór ciągów (wyrazów) odbywa się

poprzez zaznaczenie pól wyboru z takimi samymi numerami, jakie mają ciągi (wyrazy) spełniające

warunek podany w poleceniu.

6. Wybieranie II

Uczeń klika przyciski zawierające ciąg (wyraz, literę), znajdujący się nad klawiaturą. Po

znalezieniu wszystkich ciągów (wyrazów) uczeń naciska przycisk Sprawdź. Tło nieprawidłowo

wybranych przycisków staje się czerwone. Poprawienie jest możliwe dopiero po przyciśnięciu

przycisku Popraw.

7. Ukryte figury

Zadaniem ucznia jest określenie rodzaju figury.


https://wyrwal.eu/ćwiczenia-analizatora-wzrokowego-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-26.html

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-analizatora-wzrokowego-lic-domowa-1-stanowiskowa-27.html

FOXE NW Ćwiczenia na materiale niewyrazowym

Celem programu jest ćwiczenie analizatora wzrokowego, pamięci krótkotrwałej i koordynacji ręka – oko. Zastosowano takie formy prezentacji jak:

 • porównywanie ciągów niewyrazowych opartych na literkach: p b g d
 • przepisywanie znikających ciągów niewyrazowych
 • sortowanie ciągów niewyrazowych do tabelek
 • sortowanie cyfr do tabelek
 • szukanie obrazków bez pary
 • leniwe ósemki (tor samochodowy w kształcie leniwej ósemki – uczeń jeździ samochodzikiem po torze)
 • porównywanie kolorowych mozaik.

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-40.html

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-lic-domowa-1-stanowiskowa-41.html

FOXE NW2 - Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 2

Rodzaje ćwiczeń:

 • pismo obrazkowe,
 • zapamiętywanie kolejności ułożenia podobnych elementów,
 • obwodzenie liter p P, b B, g G, d D,
 • znajdowanie znajdowanie różnic na obrazkach,
 • znajdowanie zadanych obiektów na obrazkach,
 • układanie figur geometrycznych z rozsypanych elementów,
 • dobieranie brakującego elementu do układanki geometrycznej,
 • układanki z puzzli.

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-2-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-42.html

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-2-lic-domowa-1-stanowiskowa-43.html

FOXE NW3 - Ćwiczenia na materiale niewyrazowym nw 3

Program przeznaczony dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii. Ćwiczenia na różnych poziomach trudności. Ciekawe prezentacje uatrakcyjnią pracę z dzieckiem dyslektycznym:

 • labirynty
 • różnice między obrazkami
 • lustrzane odbicia punktów
 • znajdowanie ciągów niewyrazowych złożonych z literek p, b, g, d w tablicy literowej
 • łączenie pociętych fragmentów obrazka z jego oryginałem
 • łączenie punktów tak by powstał kontur obrazka
 • szukanie obrazków bez pary
 • rozwiązywanie zagadek i szukanie rozwiązania ukrytego w tablicy literowej
 • puzzle

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-nw-3-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-44.html

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-nw-3-lic-domowa-1-stanowiskowa-45.html

FOXE NW4 - Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4

Program jest przeznaczony dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i zawiera następujące prezentacje:

 • sześcian i jego siatki
 • orientacja w przestrzeni trójwymiarowej
 • odczytywanie godzin z zegarów, które znajdują się w różnych położeniach
 • znajdowanie par obrazków
 • filety (cięte obrazki)
 • pismo obrazkowe
 • układanie figur płaskich z rozsypanych części
 • puzzle


https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-4-lic-wielostanowiskowa-wieczysta-46.html

https://wyrwal.eu/ćwiczenia-na-materiale-niewyrazowym-4-lic-domowa-1-stanowiskowa-47.html