tabliczka mnożenia, spółgłoski miękkie, pomoce logopedyczne sklep, pomoce szkolne, pomoce dydaktyczne, mnbt, dysortografia 2013, pomoce szkolne, programy do tablic interaktywnych
DDC Dysortografia dyskalkulia czytanie lic. domowa Zobacz większe

DDC Dysortografia dyskalkulia czytanie lic. domowa

ddc-dom

Nowy produkt

3 programy, ponad 600 ćwiczeń, które przydadzą się każdemu dziecku, szczególnie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
- Dysortografia: pisownia ó/u, rz/ż, ch/h
- Dyskalkulia: podstawy matematyki wczesnoszkolnej: pojęcie liczby, czynności matematyczne, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie   równań.  Klasyfikacja liczb ze względu na relacje, proste działania, zbiory.
- Czytanie

Więcej szczegółów

197,00 zł

Więcej informacji

3 programy, ponad 600 ćwiczeń:
- pisownia ó/u, rz/ż, ch/h
- ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań.
  Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości). Proste działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Zbiory.
- Czytanie Zakres materiału: analiza głoskowa, analiza literowa, układanie wyrazów z rozsypanek literowych, wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,
    segregowanie wyrazów wg układu liter, układanie wyrazów z sylab, wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach, ćwiczenie słuchu fonemowego, wskazywanie wyrazów czytanych przez lektora.

Program Dysortografia Program złożony z trzech części. Zawierają one kolejno materiał dydaktyczny z zakresu pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Zastosowane rodzaje prezentacji (m.in. przepisywanie, podpisywanie obrazków, pisanie ze słuchu, uzupełnianie zdań) są dostosowane do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce. Program jest wzbogacony o ćwiczenia na materiale niewyrazowym (układanie z puzzli, porównywanie ciągów, znajdowanie obrazków niemających par), których celem jest m.in. ćwiczenie pamięci krótkotrwałej, współpracy półkul mózgu itp. Użycie programu pozwala uatrakcyjnić uczenie się ortografii, jak również pozwala znacznie odciążyć nauczycieli i rodziców w pracy z uczniem. Warto dodać, iż z programów mogą korzystać również uczniowie niemający dysortografii lub dysleksji, którzy chcą poprawić umiejętność poprawnego pisania. Program zawiera 348 ćwiczeń. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytami ćwiczeń Pani mgr Zdzisławy Saduś w zakresie pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Ćwiczenia można drukować co daje możliwość ćwiczenia ręcznego pisania.

Dyskalkulia Zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań. Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości). Proste działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Zbiory. Dla kogo: uczniowie młodszych klas SP i nawet 6-latki .:Rodzaje ćwiczeń:.

    1.”Zgadnij o jakiej liczbie myślę” czyli chodniczek liczbowy (ćwiczenie pojęcia liczby, komputer zgaduje liczbę, którą wybrał uczeń poprzez zawężanie obszaru poszukiwań)
    2.”Gra w węża” (uczeń współzawodniczy z komputerem, gra ćwiczy czynności matematyczne: uczeń musi liczyć, dodawać)
    3. „Rozwiązywanie prostych zadań” typu: „Mama kupiła 2 jabłka i 3 gruszki. Ile owoców kupiła mama?” występujące w 2 wariantach:
    3.1.Uczeń ma podać odpowiedź (liczbę)
    3.2.Uczeń ma ułożyć równanie (w powyższym przykładzie 2+3=5) Uwaga, w kolejnych wykonaniach danego zadania używane są różne liczby, tak aby uczeń nie nauczył się go na pamięć
    4.Klasyfikowanie figur geometrycznych
    5. Przyporządkowanie liczb do zbiorów ze względu na relację większości, mniejszości (dane są liczby, uczeń ma wybrać liczby większe np. od 5 i mniejsze od 5). Uczeń ma tak przenieść liczby aby spełnione były odpowiednie nierówności.
    6. Przyporządkowanie działań do podanych wyników (podana są działania np. 2+3, 3+4, 5+7 oraz wyniki: 5, 7, 12 uczeń ma tak przenieść działania aby pasowały do wnyków. Typy działań: dodawanie, odejmowanie na liczbach całkowitych dodatnich i {0}, mnożenie.

Prezentacja 6 i 7 są podzielone ze względu na zakres liczb, a 7 ze względu na rodzaj działania.

Czytanie Zakres materiału:

  1.     analiza głoskowa,
  2.     analiza literowa,
  3.     układanie wyrazów z rozsypanek literowych,
  4.     wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,
  5.     segregowanie wyrazów wg układu liter,
  6.     układanie wyrazów z sylab,
  7.     wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach,
  8.     ćwiczenie słuchu fonemowego,
  9.     wskazywanie wyrazów czytanych przez lektora.

Dostawa: płyta CD. Działa pod Windows i MAC OS.